واحد طراحی و مهندسی

  1. تهیه Shop Drawing
  2. مدل سازی بدنه – محاسبه هیدرودینامیک
  3. محاسبات و آنالیز سازه بر اساس قوانین DNV
  4. محاسبات و آنالیز سازه بر اساس قوانین GL
  5. آنالیز تنش
  6. مدل سازی و محاسبات هیدرودینامیک
رفتن به بالا
ایزوایکو
  • fa
  • en