واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

  1. تهیه برنامه اصلی پروژه مطابق با خصوصیات پروژه
  2. ایجاد سیستم اندازه گیری تمامی فعالیتهای پروژه
  3. تهیه و کنترل برنامه دو هفتگی برای تمامی کارگاه ها
  4. تهیه گزارشات پروژه همراه با آنالیز انحراف ها
رفتن به بالا
ایزوایکو
  • fa
  • en