قابلیت ها

  • – طراحی پایه و تفصیلی انواع شناورها با استفاده از نرم افزارهای (TRIBON, AUTOSHIP & ANSYS)
  • – تهیه نقشه های مهندسی کارگاهی و ساخت توسط نرم افزار Tribon ,AutoCAD
  • – ساخت ۴ فروند شناور در سال تا ظرفیت DWT 80000
  • – فعالیت در زمینه تعمیر انواع شناورها و سکوهای حفاری (Jack up)
رفتن به بالا
ایزوایکو
  • fa
  • en