شناورهای تعمیر شده

نام شناور

نام مالک

 شناور نوسود اداره بندر
شناور فارسی هزار جهد
شناور بهمن شیر اسماعیل حکیمی
شناور حقگو تایدواتر
شناور ابجد بویه سبز
شناور یونس ۱۰ کمال مرعی
شناور سی رز ۱ فلاحی
شناور سارگل ۱۱۰ اختری
شناور دیانا بویه قرمز
شناور KES3000 باختری
شناور رودان ۱ باختری
شناور داور ۱ پوره
شناور فدک ۱۵۰ خلیفی
لندینگ کرافت سیری سپاه پاسداران
بارج آرام ۱۱۵ بهروزی
لندینگ کرافت سواحل حکیمی
شناور موسی ۱۲ مرعی
یدک کش آرام ۱۱۰ بهروزی
یدک کش خلیج فارس ۱ اداره بنادر خرمشهر
لندینگ کرافت هلیل مسعودی
لندینگ کرافت سقا ۲ ابراهیمی
کرین بارج اروند ۱۰۰۰ باختری
بارج صدف ۱۸۴۶ شرکت راش بندر
شناور صیادی فارسی شرکت هزار جهد
شناور فدک ۱ ماهینی
شناور فدک ۲ ماهینی
شناور تندگویان ۱۰۵ شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس
لندینگ کرافت میران قشم صالحی
شناور نام آوران خورشید گزدرازی
کارگوشیپ مدینه کارون فرگاهی
لندینگ کرافت امیدان ۵ اسلامی رمچاهی
یدک کش نینوا جبارزاده
یدک کش یادگار ۲ اداره بندر چابهار