اسلاید3

مشاهده

اسلاید4

مشاهده

اسلاید5

مشاهده

اسلاید6

مشاهده

اسلاید7

مشاهده

اسلاید1

مشاهده

اسلاید2

مشاهده

تهیه Shop Drawing مدل سازی بدنه – محاسبه هیدرودینامیک محاسبات و آنالیز سازه بر اساس قوانین DNV محاسبات […]

– طراحی پایه و تفصیلی انواع شناورها با استفاده از نرم افزارهای (TRIBON, AUTOSHIP & ANSYS) – تهیه […]

تهیه برنامه اصلی پروژه مطابق با خصوصیات پروژه ایجاد سیستم اندازه گیری تمامی فعالیتهای پروژه تهیه و کنترل […]

بحر گسترش هرمز

شرکت بحر گسترش هرمز

پارکینگ های ساخت شناور

سیستم آب اندازی و آبگیری شناور

کارگاه های پیشرفته

اسکله پهلوگیری شناور

دستگاه های بوژی پیشرفته

رفتن به بالا
ایزوایکو
  • fa
  • en